Menighedsrådet

   
   
   
   
   

 

Menighedsrådet 

 

Arne Bach, formand og medlem af forretningsudvalget


 

Karen Bunk, næstformand og medlem af forretningsudvalget 


 

Elin Høyer Hansen, kontaktperson og medlem af forretningsudvalget 

 

Aksel Fyhn, kirkeværge og medlem af forretningsudvalget


 

 

Bjarne Christensen, kasserer

 


 

 
 
 

 

Klaus Lytzhøft, sekretær og medlem af forretningsudvalget


 

 

 

 Ulrik Baun

 

 

 

 Jens Moesgård Nielsen  sognepræst, KBF

 

 

Bo Knudsen, sognepræst

Svend Erik Søgaard, hospitalspræst

 

 

 

Poul Nygaard Kristensen, sognepræst

Tobias Ramm Eberlein 

 

Arne Laugesen

 

 

 Carsten Færch,  medarbejderrepræsentant

 
 

Mogens Rørbæk Madsen

Anders Nørgaard