I foråret 2021 byder vi på tre spændende sogneaftener kl. 19.30 i Kirkehuset

Onsdag den 10/2: Må Gud velsigne dig - på den nye måde? Bibelen 2020 er en oversættelse, hvor der er lagt vægt på mening og forståelighed, på mundtlighed og flow. Det er ikke en bibel til
gudstjenestebrug - men hvorfor egentlig ikke? v. generalsekretær i Bibelselskabet Birgitte Stokkelund Larsen.
 

Onsdag den 10/3: Tilgivelse - Hvad er forskellen på TILGIVELSE og forsoning? Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan tilgive, men gerne
ville kunne? Kan man tilgive på andres vegne? Og kan man både have tilgivet og stadig være vred? v. Psykolog Elli Kappelgaard

Onsdag den 14/4: En aften om diakoni i praksis - Hvilken betydning har diakonien ind i menighedens opbygning og fællesskab, -
hvornår og hvordan bliver evangeliet til diakonale handlinger? Vi stiller spot på diakonien og diakoniens plads ved Herning kirke v. Stiftspræst for diakoni Steen Andreasen
Entre inkl. kaffe og brød: 50 kr. Alle er velkomne!

 


  • Herning Kirke
  • Kirkekontoret
    Østre Kirkevej 1
    7400 Herning