Fødsler
Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være Kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at indsende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret via www.borger.dk senest 14 dage efter barnets fødsel. 

Dåb & Navngivning
Ved dåb henvender man sig til Kirkekontoret for Herning Kirke med henblik på bestilling af dåb. Ved anmeldelse af dåb opgives navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere. Den, der bærer til dåben, er også fadder. Faddere skal være døbt med den kristne dåb og mindst have konfirmationsalderen. Præsten kontakter dåbsfamilien i god tid før dåben med henblik på en forklarende samtale. Hvis barnet ikke skal døbes, skal navngivningen finde sted senest 6 måneder efter barnets fødsel. Navngivning laves på www.borger.dk Mere omkring navneloven herunder godkendte fornavne kan ses på Ankestyrelsens hjemmeside: www.ast.dk 

Vielser
Læs om "Det praktiske omkring vielser" HER

Dato og tidspunkt for vielsen aftales med Kirkekontoret. Præsten henvender sig til brudeparret med henblik på en forklarende samtale. Tidligst 4 måneder før vielsen skal brudeparret skaffe en prøvelsesattest ved at udfylde/indsende en ægteskabserklæring via www.borger.dk. Prøvelsesattesten sender kommunen til e-boks, og prøvelsesattesten printes og afleveres herefter på Kirkekontoret. I forbindelse med vielsen skal der opgives fulde navn og adresse på 2 vidner, der er til stede i kirken ved vielsen.


Navneændring
Ønsker man at ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn, skal man indsende en navneændringsansøgning via www.borger.dk  Kirkekontoret er behjælpelig med oplysning og vejledning om navnelovens bestemmelser.

Medlemskab af Den Danske Folkekirke
Indmeldelse/genindtræden i Folkekirken:
Indmeldelse kan ske ved personlig henvendelse til en af sognets præster.

Udmeldelse af folkekirken:
Ønsker man at udmelde sig af folkekirken, kan man henvende sig personligt til Kirkekontoret. Derefter får folkeregisteret besked om udmeldelsen fra Kirkekontoret, der udfærdiger en ny attest, hvoraf det fremgår, at man er udmeldt af folkekirken. Ved udmeldelse af folkekirken mister man retten til medvirken af folkekirkens præster ved kirkelige handlinger, ligesom kirkens personale (organist, kor, kirketjener) heller ikke kan forventes at medvirke. Vi opfordrer til, at man ved udmeldelse orienterer sine pårørende om beslutningen og dens konsekvenser.
 
Begravelse/bisættelse
Bedemanden er behjælpelig med mange praktiske ting. Aftal tid og sted for begravelsen/ bisættelsen med præsten.

Find mere generel information om de kirkelige handlinger på www.folkekirken.dk 

 


  • Herning Kirke
  • Kirkekontoret
    Østre Kirkevej 1
    7400 Herning