Sogneeftermiddage

Sogneeftermiddagsmøder:

Et kristent fællesskab med Bibel, sang, livsoplysning og
hyggeligt fællesskab. Møderne er åbne for alle og holdes 1.
og 3. torsdag i måneden på skift i Bethania og Kirkehuset
kl. 14-16. Kaffebord á 20 kr. 

Alle er velkomne!

28. oktober i Kirkehuset: Pastor Orla Villekjær, Skjern.
Emne: »Hvordan turde Gud - hvordan tør Gud?«

4. november i Bethania: Soldaterhjemsledere Anne og
Allan Schrøder, Karup. Emne: »Derfor bærer blus vi med
glæde«.

18. november i Kirkehuset: Pastor Per Toftdahl, Vildbjerg.
Emne: »På Guds velsignelse beror alt«.

 

 


  • Herning Kirke
  • Kirkekontoret
    Østre Kirkevej 1
    7400 Herning