I foråret 2022 byder vi på tre spændende sogneaftener:
 

Onsdag den 9. februar: 

"Tilgivelse" ved psykolog Elli Kappelgaard. Hvad er forskellen på TILGIVELSE og forsoning? Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan tilgive, men gerne ville kunne? Kan man tilgive på andres
vegne? Og kan man både have tilgivet og stadig være vred?

 

Onsdag den 9. marts:

Fællessang - derfor er det min yndlingssalme! En aften med fællessang, hvor en række personer er blevet bedt om at præsenterer deres yndlingssalme og fortælle hvorfor den er det. Velkommen til en fællessangsaften med Jesper Thimsen ved klaveret.
 

Onsdag den 6. april: 

"Arvegods - giv visdom videre" ved tidligere sygehuspræst
Preben Kok. Den ældre generation har glemt sin rolle som vise gamle og er i stedet endt som forpustede unge. Med historier fra sit personlige liv og afsæt i over 40 års erfaring som sjælesørger tager Preben Kok livtag med nogle af tidens væsentligste udfordringer som depression, angst, skilsmisse, præstationskultur og
stress. Og så deler han det værdifulde arvegods, han selv ønsker at give videre til de yngre generationer.

 

Alle aftener kl. 19.30 i Kirkehuset. Entre inkl. kaffe og
brød: 50 kr. Alle er velkomne!


  • Herning Kirke
  • Kirkekontoret
    Østre Kirkevej 1
    7400 Herning