Sogneaftener

Sogneaftener

Sogneaftenerne begynder kl. 19.30 og foregår i kirkehuset. Entré alle aftener: 50,- kr. inkl. kaffebord. Alle er velkomne. 

I efteråret forsætter vi markeringen af lutheråret 2017 med endnu to sogneaftner:

11. oktober kl. 19.30 i Kirkehuset: Sognepræst Rene Vejen Jensen, Vildbjerg: Vi er alle præster for Vorherre – om Det almindelige præstedømme iflg. Luther.

8. november kl. 19.30 i kirken: Skuespiller Caspar Kock, med kirkefortællingen: Luther – til kamp med ordet. Fortællingen om Luther vil kredse om den følsomme teolog, der tog kampen op mod paven, og samtidig var en grov karl, der kunne svine sine modstandere til på det voldsomste. Med stor sproglig finfølelse og genialitet skabte han det moderne sprog med sin tyske bibeloversættelse, samtidig med at hans personlige udtryksform brugte platte billeder af kroppens udsondringer. Det der hele tiden holdt ham på sporet var evangeliet - og ikke menneskers udlægninger. Troen - og ikke vores forsøg på at virke fromme.


  • Herning Kirke
  • Kirkekontoret
    Østre Kirkevej 1
    7400 Herning