Lidt om kirkens historie

Herning Kirke blev bygget i slutningen af 1880'erne og er tegnet af arkitekt C.A. Wiinholt fra Viborg.

Han var ung, så det blev den første kirke, han tegnede. Wiinholt havde tegnet kirken efter middelalderens romanske stil og var meget bevidst om, at gøre bygningen harmonisk med ensartede mål. Højde og bredde har samme mål, og sideskibene er formet som terninger, således at også længden har dette grundmål. Længden i hovedskibet er den dobbelte, og dermed giver det kirken en rolig og harmonisk virkning.Alterpartiet
For at få kirken passet ind i bybilledet, måtte man dreje den anderledes end sædvanligt, så tårnet kom mod syd og kor og apsis mod nord. Wiinholt lod kirken male og udsmykke næsten overalt, men eftertiden fandt ikke denne udsmykning særlig heldig og lod det kalke over. Alteret med tilhørende altertavle var et ret usædvanligt keramikalter, modelleret og dekoreret af Th. Bindesbøll og udført hos den verdensberømte keramiker Herman A. Kähler i Næstved. Det var i øvrigt samme Kähler, der stod for flisedekorationerne til Københavns Rådhus. Dette alter står nu i kirkens Sakristi, som man byggede til i 1903. Det kunne ellers synes unødvendigt med en tilbygning, for selvom man kaldte det et sakristi, blev det indrettet som en kirke i kirken - et kapel. Men sagen var, at selvom kirken fra begyndelsen var temmelig stor, med plads til ca. 700 kirkegængere (man sad meget tæt dengang), viste det sig hurtigt, at den ikke kunne rumme tilstrømningen til gudstjenesterne. I dag er der almindeligvis plads til 450 kirkegængere. Ved højtiderne bliver der dog sat en del ekstra stole ind.

I 1916-17 gennemførtes en større udsmykning af kirken. Det kählerske alterparti fandtes for småt og uanseligt til den store kirke og blev udskiftet med et nyt. Alterbilledet blev malet af Joakim Skovgaard, der netop var blevet færdig med sit store arbejde i Viborg Domkirke. På billedet ser man Jesus stående i synagogen i Nazareth, omgivet af jøder i dragter, som i Europa var blevet meget anvendt af jøder. Det er et mesterværk i naturalistisk stil, usentimentalt og storslået. Rammen omkring billedet er skåret af Skovsgaards medarbejder Larsen-Stevns.Ved kirkens 100 års jubilæum blev kirken skænket en gave til udsmykning, og Erik Heide fik opgaven, der resulterede i et krucifix af egetræ, beklædt med bladguld.Orglet
Under bygningen af Herning Kirke kom det kirkens arkitekt Wiinholt for øre, at der på den store Industri-, Landsbrugs- og Kunstudstilling, som afholdtes i 1888 i København var udstillet et orgel, der var fremstillet specielt til lejligheden. Orglet var bygget af det dengang eneste danske orgelfirma, A.H. Busch og Sønner og var et to-manuals instrument med pedal og 12 stemmer. Orglet blev indkøbt og gjorde god tjeneste i mange år, selvom det vel var lige småt nok til at hamle op med den store menigheds salmesang. I slutningen af 40'erne blev det flyttet ud på Vestre Kapel, hvor det i øvrigt stadig fungerer tilfredsstillende. Det nye orgel blev bygget af Marcussen og Søn og har 33 stemmer, fordelt på tre manualer og et pedalklaviatur.


  • Herning Kirke
  • Kirkekontoret
    Østre Kirkevej 1
    7400 Herning