Error executing template "Designs/Dwsimple/Paragraph/NewsHorisontal.cshtml"
System.Net.WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.
  at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.FinishInitUriString()
  at System.Xml.XmlReaderSettings.CreateReader(String inputUri, XmlParserContext inputContext)
  at System.Xml.Linq.XDocument.Load(String uri, LoadOptions options)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_2a1226d19169487fb6dd3f5e119fe5b4.Execute() in E:\Dynamicweb.net\Solutions\EGBrandsoft\herningkirke.dw9.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\Dwsimple\Paragraph\NewsHorisontal.cshtml:line 60
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using System.Xml.Linq; 2 @using System.Text; 3 @using System.Globalization; 4 5 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 6 7 @{ 8 init(); 9 } 10 11 @functions { 12 private int columnsWritten { get; set; } 13 private int columns { get; set; } 14 15 public void init() 16 { 17 columnsWritten = Dynamicweb.Input.FormatInteger(System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"]); 18 columns = GetInteger("Item.Width"); 19 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"] = columnsWritten + GetInteger("Item.Width"); 20 } 21 22 public void Fluid() 23 { 24 columnsWritten = Dynamicweb.Input.FormatInteger(System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"]); 25 columns = 12; 26 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"] = columnsWritten + 12; 27 } 28 29 public string ColumnClass() 30 { 31 if (GetString("Item.WidthMobile") == "hide"){ 32 return "col-md-" + GetString("Item.Width") + " hidden-xs"; 33 } else { 34 return "col-md-" + GetString("Item.Width") + " col-xs-" + GetString("Item.WidthMobile"); 35 } 36 } 37 38 public string NewRow() 39 { 40 if (columns + columnsWritten > 12) 41 { 42 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"] = columns; 43 return "</div><div class=\"row\">"; 44 } 45 else 46 { 47 return string.Empty; 48 } 49 50 } 51 } 52 53 54 @NewRow() 55 56 <h1>@GetString("Item.Titel")</h1> 57 <div class="row"> @{ 58 59 string linkstring = GetString("Item.FeedLink")+"&InKontonr="+GetString("Item.AccountNumber"); 60 XDocument xdoc = XDocument.Load(linkstring); 61 var elements = xdoc.Element("DATA").Elements("NYHED"); 62 63 int counter = 0; 64 65 foreach (var el in elements) 66 { 67 68 string id = "0"; 69 string title = "Title"; 70 string description = "Description"; 71 string linkText = "LinkText"; 72 string linkUrl = "LinkUrl"; 73 string document = "Document"; 74 75 if (el.Elements("ID").Any()){ 76 id = el.Element("ID").Value; 77 } 78 79 if (el.Elements("OVERSKRIFT").Any()){ 80 title = el.Element("OVERSKRIFT").Value; 81 } 82 83 if (el.Elements("TEKST").Any()){ 84 description = el.Element("TEKST").Value; 85 } 86 87 if (el.Elements("LINK_TEKST").Any()){ 88 linkText = el.Element("LINK_TEKST").Value; 89 } 90 91 if (el.Elements("LINK_URL").Any()){ 92 linkUrl = el.Element("LINK_URL").Value; 93 } 94 95 if (el.Elements("BILLEDE_URL").Any()){ 96 document = "http://kalender.brandsoft.dk/bska/" + el.Element("BILLEDE_URL").Value; 97 } 98 99 counter += 1; 100 id = counter.ToString(); 101 if(counter <= 4) 102 { 103 <div class="col-md-3"> 104 <img class="img-responsive" src="@document" alt=""></img> 105 <h2>@title</h2> 106 @{ 107 string isHidden = ""; 108 if (GetString("Item.ShowInfo") == "Closed" || GetString("Item.ShowInfo") == "Hidden"){ 109 isHidden = "style=\"display:none;\""; 110 } 111 } 112 <div id="@id" @isHidden> 113 <p style="white-space: pre-line;">@description</p> 114 @if(linkUrl != null) { 115 <a href=@linkUrl>@linkText</a> 116 } 117 </div> 118 119 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(description) || !string.IsNullOrWhiteSpace(document)){ 120 if (GetString("Item.ShowInfo") == "Open"){ 121 <div onclick="toggle_visibility('@id');"><p id="@(id)_chevron" class="text-center chevron"></p></div> 122 } else if (GetString("Item.ShowInfo") == "Closed") { 123 <div onclick="toggle_visibility('@id');"><p id="@(id)_chevron" class="text-center chevron bottom"></p></div> 124 } 125 } 126 </div> 127 128 } 129 } 130 } 131 </div> 132 133 <script type="text/javascript"> 134 function toggle_visibility(id) { 135 if($('#' + id + "_chevron").length){ 136 $('#' + id).stop().slideToggle('slow'); 137 $('#' + id + "_chevron").toggleClass('bottom'); 138 139 alert(id); 140 141 if(!$('#' + id + "_img").hasClass('bigPic')){ 142 143 var container_width = $('#' + id + "_img").parent().width(); 144 var image_height; 145 var natural_width = document.getElementById(id + "_img").naturalWidth; 146 var natural_height = document.getElementById(id + "_img").naturalHeight; 147 148 if(natural_width < container_width){ //> 149 container_width = natural_width; 150 } 151 152 var res = container_width / natural_width; 153 154 image_height = natural_height * res; 155 156 if(image_height > 400){ 157 image_height = 400; 158 } 159 160 $('#' + id + "_img").addClass('bigPic'); 161 $('#' + id + "_img").css('max-height', image_height + "px"); 162 }else{ 163 $('#' + id + "_img").removeClass('bigPic'); 164 $('#' + id + "_img").css('max-height', "100px"); 165 } 166 } 167 } 168 </script>

Kontakt/Info​

KIRKEKONTORET ER IGEN ÅBENT FOR PERSONLIG HENVENDELSE 

Åbningstider: 

Kl. 9.00-13.00 på mandage, tirsdage, torsdage og fredage

Kl. 10.00-13.00 på onsdage

Derudover kl. 15.00-17.00 på torsdage

Tlf.: 97 12 23 38

Adressen: Østre Kirkevej 1, 7400 Herning

Ønsker du at sende en e-mail til Herning Sogn eller en af præsterne med følsomme personoplysninger (eksempelvis  cpr-nr.) anbefaler vi, at du benytter sikker formular. Download sikker formular HER

FORMAND for Menighedsrådet Klaus Lytzhøft
Tlf. 60 19 03 63, klaus@klytz.dk

Se listen over alle medlemmer i MENIGHEDSRÅDET (2020-24) og dets forskellige udvalg  - KLIK HER

Sognepræst Jens Moesgård Nielsen 
(KBF, KirkeBogsFørende Sognepræst)
Tlf. 29 60 12 56, jcmn@km.dk

Sognepræst Bo Knudsen
Tlf. 97 12 04 17, bakn@km.dk 

Sygehuspræst Svend Erik Søgaard 
Tlf. 23 26 68 49, sels@km.dk

Sognepræst Poul Nygaard Kristensen
Tlf. 97 14 70 52, pnk@km.dk

1. Organist Jesper Thimsen 

Tlf. 60 64 47 99, jesper@herningkirke.dk

Organist Kristian Marius Andersen
Tlf. 29 24 33 72, kristian@herningkirke.dk

Dirigent for Herning Kirkes Drengekor Charlotte Rowan         

Tlf. 50 31 58 97, charlotte@herningkirke.dk         

Kirke- og kulturmedarbejder og webmaster Frauke Meldgaard 

Tlf. 52 11 18 61, smh@herningkirke.dk

Kirketjener Carsten Færch
Tlf. 27 40 13 74, carsten@herningkirke.dk

Kirketjener Kathrine Færch

Tlf. 27 40 71 75, kathrinefaerch@hotmail.com

Minikonfirmand-underviser Karen Nygaard Jensen  Tlf. 30 82 56 69, karen@herningkirke.dk

 

  16 jun

  Kirkecafé

  Andet - offentligt

  Wednesday 16. june kl. 10:00 - 12:00

  Multisal


  16 jun

  Sommerkoncert 1 med MidtVest Pigekor

  Koncert

  Wednesday 16. june kl. 17:00 - 18:00

  Kirken

  Voksen - 50,00 kr. Børn/unge under 18 år - 0,00 kr. (med billet) Billetter i online-salg kan købes via: www.midtvestpigekor.dk


  16 jun

  Sommerkoncert 2 med MidtVest Pigekor

  Koncert

  Wednesday 16. june kl. 18:00 - 19:00

  Kirken

  ENTRÉ: 50 kr. for voksne, børn/unge u. 18 år GRATIS (dog med billet) Online billetsalg via hjemmesiden midtvestpigekor.dk/


  16 jun

  Menighedsrådsmøde

  Andet - offentligt

  Wednesday 16. june kl. 18:30 - 22:00

  Sal 2+3


Hør en gudstjeneste

 
Her kan du høre søndagens gudstjeneste

 

 

 

Her kan du se videoserien "Kirkens Skatte" m/ Villy Stampe

 

Kirkebladet

LÆS DET NYESTE KIRKEBLAD HER

 

 


 • Herning Kirke
 • Kirkekontoret
  Østre Kirkevej 1
  7400 Herning